Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

mirabell
4855 b527
Reposted fromhaixkai haixkai vialonelyjulia lonelyjulia
mirabell
Milczałem. Który to już raz pomyliłem się w życiu.
— Ota Pavel
mirabell
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viamasterofpuppets masterofpuppets
mirabell
Zawsze podobają nam się ci, którzy są w pewien sposób niedostępni. (…) Im jest ktoś trudniejszy do zdobycia, tym bardziej jest pociągający.
mirabell
1745 aef5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajumble01 jumble01
mirabell
7394 564e 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viajumble01 jumble01
mirabell
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viagdybam gdybam
mirabell
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viazabka zabka
mirabell
3260 0f52 500
Reposted frommayamar mayamar viaRudeGirl RudeGirl
mirabell
Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego"
— Jarosław Grzędowicz - Księga Jesiennych Demonów
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaRudeGirl RudeGirl
mirabell
6482 2985 500
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
mirabell
8820 dcef 500
Reposted fromoll oll viazabka zabka
mirabell
Co widzi zakochana kobieta?

- Widzi to, co chce widzieć.
— Katarzyna Herman
Reposted fromkushii kushii viamessinhead messinhead
mirabell
- Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć.
- A kobiety mężczyzn, których miały.
— fejs
Reposted fromthesmajl thesmajl viamessinhead messinhead

December 05 2016

mirabell
7355 5d42 500
Reposted fromunforgiving unforgiving viasalma7891 salma7891
mirabell
Reposted fromtfu tfu viasalma7891 salma7891
mirabell
Reposted fromreksi0 reksi0 viamembrana membrana
mirabell
5716 b57c 500
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
mirabell
0257 f534
Reposted fromtrickster trickster viawszystkodupa wszystkodupa
mirabell

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl