Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

mirabell

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viagdybam gdybam
mirabell
2050 72c0
dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
mirabell

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing vianothing-else nothing-else
mirabell
mirabell
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadisheveled disheveled
mirabell
6002 745b 500
Reposted fromoll oll vialifeless lifeless

July 03 2017

mirabell
1225 0b2b
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
mirabell
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapiehus piehus
mirabell
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
mirabell
9656 31a5
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
mirabell
mirabell
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing vianotperfectgirl notperfectgirl
mirabell
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska

June 20 2017

mirabell
mirabell
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viapiehus piehus
mirabell
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viapiehus piehus
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viapiehus piehus
mirabell
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastrangeme strangeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl