Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

mirabell
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy

April 30 2017

mirabell
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viairmelin irmelin

April 25 2017

mirabell
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaxannabelle xannabelle
mirabell
3577 3aa2 500
Reposted fromkrzysk krzysk
mirabell
mirabell
Reposted frommesoup mesoup viapiehus piehus
mirabell
4599 d290
Reposted frommentha mentha viairmelin irmelin
mirabell
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx vianotperfectgirl notperfectgirl
mirabell
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
mirabell
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus
mirabell
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viapiehus piehus

April 20 2017

mirabell
4806 460d 500
"Maski i twarze"
mirabell
mirabell
3630 51c9 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadepresja depresja

April 14 2017

mirabell
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viaPatij Patij
mirabell
Nigdy nie zrozumiesz, co wyrządziłeś drugiemu człowiekowi, dopóki nie poczujesz tego samego. Dlatego tu jestem.
— Karma
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
mirabell
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
mirabell
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viairmelin irmelin
mirabell
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
mirabell
6029 d878
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl