Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

mirabell
mirabell
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viapiehus piehus
mirabell
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viapiehus piehus
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viapiehus piehus
mirabell
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastrangeme strangeme
mirabell
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
mirabell
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viapiehus piehus
mirabell
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
mirabell

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
mirabell
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viairmelin irmelin
mirabell
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
mirabell

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
mirabell
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viagdybam gdybam
mirabell
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viazabka zabka
mirabell
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianotperfectgirl notperfectgirl
mirabell
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaRudeGirl RudeGirl
mirabell
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viazabka zabka
mirabell
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viasatyra satyra
mirabell
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl