Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

mirabell
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viamessinhead messinhead
mirabell
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaxannabelle xannabelle
mirabell
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
mirabell
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viatarczyn tarczyn
mirabell
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mirabell
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viapassionative passionative
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

mirabell
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

July 27 2017

mirabell
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
mirabell
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viapiehus piehus
mirabell
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viapiehus piehus
mirabell
3517 9596 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viapiehus piehus
mirabell
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viawszystkodupa wszystkodupa
mirabell
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viawszystkodupa wszystkodupa
mirabell
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
mirabell
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamessinhead messinhead
mirabell
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
mirabell
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viamessinhead messinhead
mirabell
0184 312a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaPatij Patij
mirabell
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl